Brosjyre til Fagforbundet.
Arbeid: Design og layout.
Prosjekt: Utforming av brosyren - en kampanje om levestandard for heltidsstudenter.


‹ ‹ ‹ Tilbake

Only HTML + CSS website.
© 2018 www.mrdarko.com