Plakat til Sista Låten.
Tittel: Berlin Nights

Arbeid: Design og layout.
Prosjekt: Plakat til Tech house party på Klubb KOK i Bergen.


‹ ‹ ‹ Tilbake

Only HTML + CSS website.
© 2018 www.mrdarko.com