Plakat til Sista Låten.
Tittel: Sista Cave Rave

Arbeid: Illustrasjon, design og layout.
Prosjekt: Techno party på Hulen i Bergen.


‹ ‹ ‹ Tilbake

Only HTML + CSS website.
© 2018 www.mrdarko.com