Plakat til Fagforbundet.

Arbeid: Design, illustrasjon, layout.
Prosjekt: Debatt om boligpolitikk, studenter og deres boligsituasjon.


‹ ‹ ‹ Tilbake

Only HTML + CSS website.
© 2018 www.mrdarko.com