Identitet til ArtsApp.
Tittel: Identifisering av arter. Utvikler: Universitet i Bergen.
Arbeid: Illustrasjon og identitetsdesign.
Prosjektbeskrivelse: "Interaksjonsdesign av en webbasert applikasjon ArtsApp" - et verktøy for interaktiv bestemmelse av arter. Prosjekt var en del av student-internship for Universitetet i Bergen – Institutt for biologi.
* Bilde nr. 2 - screenshot fra ArtsApp for iOS - viser logoen i bruk.


‹ ‹ ‹ Tilbake

Only HTML + CSS website.
© 2018 www.mrdarko.com