Bok for Comino Forlag.
Tittel: Mitt Fusa Forfatter: Berge Skåtun
Arbeid: Illustrasjon, omslagdesign og layout.
Prosjekt: Bildebok - omslagdesign.


‹ ‹ ‹ Tilbake

Only HTML + CSS website.
© 2018 www.mrdarko.com