Bok til Comino Forlag.
Tittel: Kledd Naken Forfatter: Agnes Lovise Matre
Arbeid: Design og layout.
Prosjekt: Roman - omslagdesign og sidelayout.


‹ ‹ ‹ Tilbake

Only HTML + CSS website.
© 2018 www.mrdarko.com