Bok for Lysekloster Idrettslag.
Tittel: Lysekloster Idrettslag 70 år
Arbeid: Omslagdesign og layout. Hele boken på 210 sider.
Prosjekt: Jubileumsbok, idrettsbok - omslagdesign, sidelayout, illustrasjoner.


‹ ‹ ‹ Tilbake

Only HTML + CSS website.
© 2018 www.mrdarko.com