Bok for Comino Forlag.
Tittel: Englestrøk
Arbeid: Omslagdesign og layout.
Prosjekt: Krimbok - omslagdesign og sidelayout.


‹ ‹ ‹ Tilbake

Only HTML + CSS website.
© 2018 www.mrdarko.com